Certifikati

Broj certifikara ISO 9001:2008
CH09/1216 Accreditation No. 017

Hotel Dalmacija u Makarskoj

Adaptacija kuhinje

29.04.2013

U samo mjesec i pol dana započeti su i završeni radovi na adaptaciji kuhinje hotela Dalmacija u Makarskoj. Završetak radova na adaptaciji kuhinje se poklopio sa završetkom radova na rekonstrukciji dijela hotela Biokovka. U toliko kratkom vremenu trebalo je demontirati postojeće instalacije te u potpunosti opremiti novu kuhinju tako da zadovoljava stroge uvjete postavljene HACCP integriranog sustava kontrole sigurnosti hrane. I na ovom objektu radovi su završeni u dogovorenom roku.