Certifikati

Broj certifikara ISO 9001:2008
CH09/1216 Accreditation No. 017

Object 1     Object1 Object 1     Object1


GOTOVI OBJEKT

Uređenje poslovnog prostora 'POLIKLINIKA SVJETLOST'

naručitelj: MARK-ING d.o.o.,
završetak izgradnje: 09/2012,
opis radova: električne instalacije jake i slabe struje, električne instalacije vatrodojave, instalacija kontrole pristupa