Certifikati

Broj certifikara ISO 9001:2008
CH09/1216 Accreditation No. 017

Object 1     Object1 Object 1


OBJEKT U IZGRADNJI

Adaptacija dijela hotela 'BIOKOVKA' Makarska

naručitelj: BUMES d.o.o.,
planirani završetak izgradnje: 03/2013,
opis radova: električne instalacije jake i slabe struje